T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
EDİRNE / MERKEZ - Emel - Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ADALET ALANI

 

Kamuda ve özel sektörde adalet alanı, dünyadaki insan hakları gelişimine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Bu değişim süreci alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmekte ve bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını gün geçtikçe artırmaktadır.

 

Adalet alanından mezun olan öğrenciler; seçtikleri dalda / meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, kamu sektörüne ait Adalet Bakanlığı Teşkilatı ve Yüksek Seçim Kurulunda, özel sektöre ait hukuk büroları, noterlikler ve ceza infaz kurumları, tutukevleri ve çocuk eğitim evlerinde istihdam edilmektedirler.

 

Adalet sektörü, adaletin ve yargılama sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi, ceza infaz kurumları, tutukevleri ve çocuk eğitim evlerinde daha kaliteli bir güvenlik ve infaz sisteminin benimsenmesini kapsayan faaliyetlerden oluşmaktadır. Günümüzdeki teknolojik faaliyetlerin ilerlemesi sonucunda Ulusal Yargı Ağı Sistemi’nin mevcut sisteme de entegrasyonu ile birlikte yargılamanın ve infaz sürecinin daha da hızlanması ve buna bağlı olarak çalışacak personelin bu sisteme adaptasyonu önemli bir yer tutmaktadır.

 

PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI

Alan Ortak Kazanımlar

• Mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik, iş fikirleri üretme ve işe uyum sağlamak amacıyla kendini geliştirir.

• Kamu hukuku ve özel hukuk ile yönetim teşkilatının yapısı ve etik kurallarına uygun işlemleri yapar.

• Temel hukuk kuralları ile adalet psikolojisine ilişkin uygulamaları yapar.

• Yargı teşkilatı ve yargı bilişim sistemleri işlemlerini yapar.

• Personelin atamaları ile kazanılmış olan hak, yükümlülükler ve bunlara ilişkin yazışmaları yapar.

• Evrak tasnif ve takip işlemlerini yapar.

• Standart Türk klavyesinde; vücudunu işe uygun hale getirip tuşlara doğru teknikle vurarak süreli / sesli metin yazar.

• Ceza ve ceza muhakemesi ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ceza infaz kurumu kâtiplik, karar ve infaz işlemlerine ait evrak ve dosyalama işlemlerini yapar.

• Standart Türk klavyesinde; süreli / sesli hukuki metinleri yönetmelikte belirtilen ilgili standart çerçevesinde yazar.

• Kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarında doküman hazırlar.

Zabıt Kâtipliği Dalına Ait Kazanımlar

• Cumhuriyet Başsavcılığında; müracaat ve soruşturma işlemleri, karar ve kararlar ile ilgili evrakların dosyalamaları, ilamat ve infaz işlemlerini yapar.

• Hukuk mahkemeleri kalem hizmetlerini mevzuatına uygun yapar.

• Adli ve idari yargıdaki dava açılış işlemleri ile harç, masraf, tahsilat ve reddiyat hesaplama işlemlerini yapar.

• Adli ve idari yargı defter ve kartonları, muhabere, rapor alma, düzenleme ve günleme işlemlerini yapar.

• İdare hukuku ve idari yargı ile birlikte idare ve vergi mahkemeleri kalem hizmetlerini yürütür.

• Duruşmaya ilişkin tebligat, ara karar, karar ve karar sonrası, talimat ve emanet işlemlerini yapar.

• İcra, noter ve avukat kâtipliği ile ilgili kalem işlemlerini yürütür.

• Bölge mahkemeleri ve yüksek mahkemelerin kalem hizmetlerini yürütür.

 

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

Zabıt Kâtipliğidalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.10.2017 - Güncelleme: 12.10.2017 11:43 - Görüntülenme: 5000
  Beğen | 50  kişi beğendi