İtiraz Prosedürü

İtiraz Prosedürü

04.11.2019 179

Okulumuzda öğrenci ve velilerimize yönelik itiraz prosedürü aşağıdaki şekilde yapılabilmektedir.

            MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 49.maddesinin itiraz ile ilgili maddelerine göre işlem yapılmaktadır;

*(3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118)   Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.

*(4)(Değişik:RG-13/9/2014-29118) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.

*Öğrencilerimizin rahatlıkla erişebileceği "İstek-Öneri-Şikayet Formu" aracılığıyla talepler dikkate alınmaktadır.

*Bu form ile kimlik bilgisine gerek olmadan, nezaket kuralları ile öğrenciler taleplerini belirtebilir.

*Aynı zamanda okulumuzda yer alan Dilek ve Şikayet kutusuda Onur Kurulu tarafından periyodik olarak aylık kontrol edilmektedir.

*Formlara kayıt işlemi sonrası yazılı ve/veya sözlü cevaplar verilmektedir.

İLETİŞİM

Adres:
Şükrüpaşa Mah Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy Caddesi No23 İç Kapı No A, 22030 Edirne Merkez/Edirne


Telefon
(284) 235 9222


e-Posta Göndermek İçin Tıklayın